Kopanie studni 0908 344 515


 

Pilotáže- základové studne

Okrem iných služieb sa venujeme výkopom tzv. pilotáží, jedná sa o špeciálne základové studne, kde sa vykopaná kruhová šachta určeného priemeru vypĺňa výstužou a betónom. Takéto zakladanie stavieb je žiadané najmä pri výstavbe priemyselných objektov a pri stavbách rodinných domov na nestabilnom podloží.pilotpilotazpiloty
pilotaze presov


Copyright (c)2013 Kopanie studni